UPORABA PVC OKEN in VRAT

Okna so opremljena z okovjem/pololivo, s katero je mogoče okno odpirati in zapirati z eno roko ter ga namestiti v štiri različne položaje: odprto, zaprto, nagnjeno in prezračevanje. Posebno je potrebno upoštevati naslednja navodila:

1. pazi na udarec krila ob rob okenske odprtine (špalete) pri odpiranju
2. pri hitrem zapiranju iz odprtega položaja obstaja nevarnost poškodbe
3. pazi na poškodbe pri hitrem zapiranju iz nagnjenega položaja krila
4. ne preobremenjuj krila
5. v odprtem položaju ni dovoljeno ničesar vstavljati med krilo in okvir
6. v nagnjenem položaju okna ni dovoljeno vstavljati nikakršnih predmetov med krilo in okvir
7. pazi na nevarnost padca (predvsem otrok)
8. pazi na nevarnost poškodbe pri močnem vetru ali prepihu,če je okno odprto

ODSTRANITEV ZAŠČITNIH FOLIJ, GROBIH NEČISTOČ

Izdelki so zaščiteni z notranjo in zunanjo folijo, katera ščiti izdelek pred poškodbo pri proizvodnji, transportu, montaži. Folijo je potrebno ob montaži oken odstraniti, saj ne služi kot zašita pred poškodbami pri zidarskih delih.

ČIŠENJE IN NEGA OKEN

Za čiščenje okvirjev uporabljajte navadne detergente brez organskih topil in grobih delcev, saj s čišenjem okvirjev lahko zagotovite lep izgled in podaljšate življenjsko dobo celotnemu izdelku.

VZDRŽEVANJE TESNILNIH MAS

Tesnila so narejena iz najsodobnejših materialov vendar so tudi ta izpostavljena naravnemu staranju materiala, kakor vsi ostali materiali v naravi. Z vzdrževanjem le teh lahko povečate prožnost tesnil, kar pomeni boljše tesnjenje. Poskrbite, da bodo tesnila vedno čista. Tesnila namažite vsaj enkrat na leto z glicerinom ali posebno mastjo (katera je priložena našemu setu za čišenje in vzdrževanje tesnil).

ODVODNJAVANJE

Na vsakem okenskem podboju, z zunanje strani so tako imenovane luknje za odvod vode in kondenza iz prostora med okvirjem in krilom. Odvod vode lahko brezhibno deluje le, kadar je izvrtina (luknja) ista in ne zamašena. Z zunanje strani so luknje zaradi estetskega videza pokrite s PVC čepi. Do odvoda vode pridemo najlažje z notranje strani, ko odpremo krilo in vidimo te luknje na spodnji strani zunanjega utora, ki jih je potrebno ob zamašitvi očistiti in omogočiti prost prehod vode ali kondenza, saj bi se v primeru zamašitve le te voda prelivala v prostor.

VZDRŽEVANJE OKOVJA

Vaša okna in vrata so okovana z najsodobnejšim in tehnično dovršenim okovjem. Vso to okovje in njihovi deli so pri odpiranju in zapiranju izpostavljeni povečani obrabi materiala, kar je v skladu z A – testi in predpisi. Redno mažite ali oljite vse gibljive dele okovja s posebno ne kislinsko mastjo ali oljem tako, da bo z okovjem lažje rokovati. Priporočamo Vam, da namažete gibljive dele okovja vsaj enkrat letno.

MADEŽI OD RJE

Do tega pojava lahko pride le, če zaradi delcev železa v zraku, ki se lahko pojavijo ob montaži, pa tudi razlinih obrtniških delih, ki nastopijo tudi ob končni montaži PVC elementov (predvsem pri novogradnjah). Zato je nujno potrebno očistiti predvsem notranjost okvirjev po končani montaži oz. različnih grobih delih.

PREZRAČEVANJE

Vaša nova okna bistveno bolje tesnijo, kot tista, ki ste jih bili navajeni do sedaj. Redno zračenje notranjih prostorov preprečuje visoko vlago in nastanek plesni. Zračite kratek čas, vendar intenzivno, po možnosti s prepihom. Zadošča 5 minut takšnega zračenja 2 do 3 krat dnevno.

ČIŠČENJE STEKLA

Stekla najbolje očistite s čisto, toplo vodo in usnjeno krpo za čišenje stekla. Pri tem se lahko zgodi, da bodo na usnju ostale črne črte, če boste preveč pritisnili. Če je potrebno, lahko vodi dodate malo preverjenega čistilnega sredstva. Ne uporabljajte agresivnih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila.

STEKLO

Za razliko od starih enojnih stekel, so s pomočjo vaših novih termopan izolacijskih stekel, vse slike jasne in nepopačene, kar moramo pripisati zelo gladki površini šip. Pri posebnih osvetlitvah (pod posebnimi vpadnimi koti) s sončnimi žarki, boste mogoče zaradi loma svetlobe na vzporednih in ravnih šipah videli mavrične barve (pojav interference). Ta fizikalni pojav ni nobena pomanjkljivost glede kakovosti in zato tudi ni razlog za reklamacijo.

ZAKAJ SE OKNA ROSIJO?

 

Ker nova okna odlično tesnijo, ob njih ni kroženja zraka. Zaradi (običajno) visoko toplotno zaščitne zasteklitve (nizek koeficient k), obstaja majhna razlika med temperaturo prostora in temperaturo na notranji strani stekla. Tudi zaradi tega je kroženje zraka ob oknu minimalno in zračenja prostorov preko zaprtega okna ni. Tudi najkvalitetnejše izolacijsko steklo se bo nujno orosilo, če bo v prostoru preveč vlage. V vsakem gospodinjstvu nastane ob kuhanju, kopanju in sušenju perila veliko vodne pare. Tudi človek preko dihanja doprinese k tej vlagi. Zaradi teh dodatnih količin vlage nastane v prostoru tolikšna relativna vlažnost, da lahko pride do kondenzacije. Zato se mora to odvečno vlago s pomočjo zračenja odstraniti. V nasprotnem sicer tvegamo, da bo vlaga v obliki plesni povzročila škodo na pohištvu ali na gradbenih elementih. Zato moramo nova okna, pri katerih zaradi dobrega tesnjenja ni naravnega zračenja, redno odpirati. Navodila za pravilno zračenje:

•Zjutraj vse prostore (posebej kopalnico in spalnico) zračimo 20-30 minut

•Po potrebi preko dneva, če je možno s prepihom, več krat prezračimo prostore. To počnemo posebno po končanem kuhanju ali kopanju.

•Med zračenje okna ne odpiramo le na pregib, temveč na široko. Na ta način bomo ob enakem učinku zračenja imeli pol manjšo izgubo energije.

•Med zračenjem zaprimo dovod ogrevalne energije.

•Po možnosti ogrevajmo vse prostore enakomerno. Nočna temperatura naj ne bo za več kot 5° C nižja od dnevne. Na ta način preprečimo, da bo vlaga na ohlajenih površinah kondenzirala.

•S pravilnim zračenjem bomo prihranili energijo, ustvarili prijetno in zdravo klimo, ter preprečili nastanek škode.

IZOLACIJSKO STEKLO

Izolacijsko steklo je izdelano iz dveh ali več steklenih plošč. Med steklenima plošama je suh zrak ali poseben plin. Na robu se izolacijska stekla s posebno tesnilno maso in distančnikom (kitom), ki zatesnijo tako, da v medstekelni prostor ne moreta vdreti voda in vlaga. Velika izolacijska sposobnost stekla je posledica majhne toplotne prevodnosti zraka oz. plina v med stekelnem prostoru in dodatnim izolacijskim nanosom. Pri večjih temperaturnih razlikah in večjih dimenzijah stekel s križi, lahko pride do zvijanja križev navznoter ali navzven. Distančniki, še posebej pri steklu s plinom, niso montirani zaradi tehnologije montaže križev.

Izdelke zunanjega stavbnega pohištva uporabljajte skladno z navodili. Če ugotovite, da je katerikoli sestavni del poškodovan, ga je potrebno takoj zamenjati ali pravilno popraviti, ker se v nasprotnem primeru zmanjša trajnost celotnega izdelka. V primeru, da so vzroki neznani ali izhajajo iz konstrukcijskih značilnosti, je potreben poseg serviserja.


https://www.youtube.com/watch?v=QiZb877MwDI